0
A bevárásló kosár üres

A alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban ÁSZF ) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik.
 Egyrészről a www.kutyapasztor.hu internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő mindennemű természetes és jogi személy ( továbbiakban a Ügyfél) másrészről a www.kutyapasztor.hu internetes áruház üzemeltetőjére (Sicra Services Kft. adószám: 25342154-2-15), továbbiakban Eladó.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra és ügyletre, amely a www.kutyapasztor.hu címen található elektronikus áruházon keresztül történik és jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A www.kutyapasztor.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza. 

 Az internetes áruházban leadott minden rendelésre annak leadási időpontjában érvényben lévő ÁSZF az irányadó. A rendelés leadásával az itt olvasott feltételeket a Ügyfél feltétel nélkül elfogadja. A rendelés a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A tényleges adásvételi szerződés csak az áru megvásárlása során jön létre.

Megrendelés
 Az áruházban kínált termékek tulajdonságai, jellemzői, a konkrét árucikk információs oldalán található. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. A jogszabályban előírt termékekhez a használati utasítást mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk.
 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, de egyes termékeknél jelezzük, amennyiben ingyenes a szállítás.
 
 A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 Megrendelés feladására az áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár tartalom linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Megrendelés linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Megrendelés összegző oldalon található Rendelés befejezése linkre kattintást követően kerül sor.

 Az áruházban található termékek csak egy része van közvetlen raktáron. Eladó törekszik rá, hogy folyamatosan frissítse kínálatát, ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott termék már nem szerezhető be. Eladó erről értesíti ügyfelet, aki módosíthatja rendelését vagy a szerződéstől elállhat.
 Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. A visszaigazoló email a rendelő levelező rendszere és szolgáltatójának beállításából adódóan letiltásra kerülhet. Ha 24 órán belül nem kapott visszaigazolást, kérjük vegye fel áruházunkkal a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Szállítási és fizetési feltételek
 A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardí az Ügyfélt terheli, melynek összege a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől több megrendelés is érkezik és még van rá lehetőség eladó törekszik arra, hogy a rendeléseket (ha nincs erre vonatkozó külön kérés) egy csomagban, a rendelések összértékére vonatkozó szállítási díjjal számlázza ki. Elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Szállítással kapcsolatos kérését Ügyfél a rendelés leadásánál a megjegyzés rovatban közölheti. Eladó a feladással kapcsolatos kéréseket megpróbálja teljesíteni. Szállítással kapcsolatos információkat, kéréseket futárszolgálatnak átadja, de azok teljesítéséért felelőséget nem vállal.
 A megrendelt terméket az ügyfél a személyes átvétel kiválasztásával átveheti az Eladó telephelyén, melyről emailben és SMS-ben kap értesítést.

Bankkártyás fizetés: Amennyiben a rendelt termék értéké bankkártyás utalással szeretné kiegyenlíteni úgy válasza a Bankkártyás fizetési módot.

Bankkártyás fizetés lépései:

  • Válassza ki a megrendeli kívánt terméket, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
  • A fizetési módok közül válassza ki a bankkártyás fizetési módot.
  • Ezt követően Önt átirányítjuk a Barion.com biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
  • A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
  • A fizetést követően Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.
  • A sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni engedélyezést jelenti –, a kiválasztott Bank elindítja a vásárló kártyájának megterhelését a kiválasztott áru(k) ellenértékével.

A bankkártyás fizetésnek nincsenek külön költségei!

Elállás joga, módja, következményei
 A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

 Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén Eladó követelheti a fogyasztótól az áru használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
 Kérjük, a terméket minden esetben az oldalon található Kapcsolat menüpontban található címre küldjék. Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 - olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy

amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 - a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Garancia, szavatosság
 Ügyfél az Eladó általi teljesítés időpontjától  a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait. Ügyfélnek a vásárlás tényét a számlával minden kétséget kizáróan igazolnia kell.
 A jótállás időtartama alatt vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 A termék átvételétől számított 3 munkanapon napon belül Ügyfél a termék meghibásodása miatt belül érvényesíti csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti

Felelősség
 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.